1-Kanal-Ela-Verstärker
AX-1121T 1-HE-Verstärker 120 W
AX-1121TS Verstärker 120 W 1 HE-Verstärker für Anlagen mit Konstantspannungs-Verteilung » mehr Infos
AX-1240T 2 HE-Verstärker 240 W
AX-1240TS Verstärker 240 W2 HE-Verstärker für Anlagen mit Konstantspannungs-Verteilung» mehr Infos
AX-1400T 2 HE-Verstärker 400 W
AX-1400TS Verstärker 400 W 2 HE-Verstärker für Konstant- spannung mit bis zu 400 W » mehr Infos